Giới thiệu khóa học

THỰC HÀNH KỸ THUẬT GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH

Nội dung khóa học

Chương I : Khái Niệm Gội Đầu Dưỡng Sinh
 Bài 1: Gội đầu dưỡng sinh là gì ? (06:15)
Chương II: Tác dụng và lợi ích của gội đầu dưỡng sinh
 Bài 1: tác dụng và lợi ích (05:24)
Chương III: Liệu Trình Thực Hiện Gội Đầu Dưỡng Sinh
 Bài 1: Liệu trình thực hiện (07:30)
 Bài 2: Sấy tóc (01:37)
Chương IV : Thực hành Gội Đầu Dưỡng Sinh
 Thực hành gội đầu dưỡng sinh (04:06)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

800,000 đ Đăng ký