Giới thiệu khóa học

Ứng dụng Mesotherapy làm trắng & trị nám da mặt

Nội dung khóa học

Chương I: Tìm Hiểu Về Cấu Trúc Da Trong Làm Trắng Và Trị Nám Da Mặt
 Bài 1:Tìm Hiểu Về Cấu Trúc Da Trong Làm Trắng Và Trị Nám Da Mặt (06:07)
Chương II: Hiểu Rõ Về Mỹ Phẩm Mesotherapy Làm Trắng Và Trị Nám
 Bài 1:Hiểu Rõ Về Mỹ Phẩm Mesotherapy Làm Trắng Và Trị Nám (08:47)
Chương III: Hướng Dẫn Các Kĩ Thuật Mesotherapy Trong Làm Trắng Và Trị Nám Da Mặt
 Bài 1: Hướng Dẫn Các Kĩ Thuật Mesotherapy Trong Làm Trắng Và Trị Nám Da Mặt (09:13)
Chương IV: Kiến Tập
 Bài 1: Kiến Tập (12:49)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

800,000 đ Đăng ký