Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn thực hành những trường hợp Điều Trị Nám tại Spa & Clinic - Phần 1

Do Bác Sĩ Chuyên Khoa I: Nguyễn Trung Phú Thịnh trực tiếp giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm đến cộng đồng ngành thẩm mỹ

Khóa học được bảo trợ bởi hội MBA Mekong và tổ chức bởi Học Viện Thẩm Mỹ VES Academy

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

500,000 đ Đăng ký