Giới thiệu khóa học

Khóa học hướng dẫn điều trị mụn tại Spa & Clinic do Bác Sĩ Chuyên Khoa I Nguyễn Trung Phú Thịnh trực tiếp giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm đến cộng đổng thẩm mỹ.

Thông qua khóa học, học viên nắm vững kiến thức nền tảng trong điều trị mụn, khắc phục sai lầm trong tạo dịch vụ điều trị mụn thực tế tại Spa & Clinic. Đồng thời, hiểu được vai trò và chức năng của dược mỹ phẩm để ứng dụng hiệu quả trong từng trường hợp khác nhau.

Khóa học được tổ chức bởi Học viện thẩm mỹ VES Academy, dưới sự bảo trợ của hội MBA Mekong và Công ty Viên Mỹ.

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

500,000 đ Đăng ký